Polityka prywatności

MR Małgorzata Małachowska z siedzibą w Warszawie, NIP 1130351371, jako właściciel i administrator strony internetowej kofifi.waw.pl pragnie zapewnić, że:

  • Kofifi ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o  użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień lub odpowiedzi na pytania i prośby;
  • wszelkie działania, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem Kofifi danych osobowych  osób niepełnoletnich, muszą być podejmowane za zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych. Dotyczy to w szczególności formularza rejestracyjnego na zajęcia organizowane przez Kofifi;
  • osoba udostępniająca Kofifi dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Kofifi. W szczególności takich jak: organizacja zajęć dla dzieci, przypomnienia o nadchodzących zajęciach i innych wydarzeniach, obsługa zapytań telefonicznych oraz złożonych drogą elektroniczną;
  • dane osobowe nie będą ujawniane przez Kofifi  bez zezwolenia, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy. W szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym lub też w sytuacji, gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych użytkowników;
  • dostęp do danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Kofifi oraz osoby realizujące zajęcia z dziećmi i rodzicami;
  • każdemu użytkownikowi, który wypełnił jakikolwiek formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia;
  • ewentualne linki zewnętrzne, które znajdują się na stronach Kofifi prowadzą do stron, które posiadają własne odrębne polityki prywatności.

Polityka plików cookie

Kofifi na swoich stronach  internetowych  wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają użytkownikom korzystanie z formularzy rejestracyjnych na zajęcia, personalizowanie działania witryn Kofifi. Ponad to, na ich podstawie  Kofifi  dowiaduje się, które części witryn Kofifi  są odwiedzane przez użytkowników, pomagają Kofifi  mierzyć skuteczność reklam i wyszukiwań internetowych, a także pozwalają analizować zachowania użytkowników i na tej podstawie udoskonalać formy komunikacji Kofifi z użytkownikami.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies w swojej przeglądarce, przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w witrynie Kofifi.

Pozostałe regulacje obowiązujące na stronie Kofifi

Wszelkie treści zamieszczone na www.kofifi.waw.pl  objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora i Kofifi będzie naruszeniem przepisów prawa.

Regulacje dotyczące powyższej polityki prywatności oraz polityki plików cookie mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym Kofifi będzie informować o każdorazowej zmianie.

Powyższe uregulowania obowiązują od 27 czerwca 2014 r.