KOFIFI TO MIEJSCE STWORZONE DLA DZIECI, W KTÓRYM DLA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄ ZASADY.

 1. Kofifi to kawiarnia dla dzieci i ich opiekunów, sala zabaw oraz sklep i księgarnia.
 2. Dzieci znajdujące się w lokalu pozostają wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 3. Osoby nadzorujące dzieci jako jedyne ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wyrządzone na osobach lub mieniu.
 4. W Kofifi można spożywać jedzenie i napoje wyłącznie zakupione na miejscu. Po skończonym posiłku naczynia należy odnieść do baru.
 5. Antresola, w części kawiarni,  przeznaczona jest dla dzieci do 10 lat. Obowiązuje zakaz wnoszenia na nią jedzenia, napojów oraz wchodzenia w obuwiu.
 6. Huśtawka dostępna jest dla dzieci poniżej 20kg.
 7. W Kofifi znajduje się również Sala Zabaw, która jest dostępna bezpłatnie dla gości kawiarni. Dla osób korzystających wyłącznie z Sali opłata wynosi 15 zł za godzinę.
 8. Na Salę Zabaw obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu i okryciach wierzchnich, wymagane są skarpetki lub obuwie na zmianę. Nie wolno również wprowadzać wózków i rowerów.
 9. Po skończonej zabawie należy odłożyć zabawki na miejsce.
 10. Z toalety dzieci korzystają pod nadzorem opiekuna.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie Kofifi.
 12. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze.
 13. W Kofifi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 14. Personel Kofifi może wyprosić klientów, których zachowanie jest niedozwolone lub stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla pozostałych gości.
 15. Kofifi jest obiektem chronionym i monitorowanym.
 16. Wszyscy nasi Goście zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie Klubokawiarni Kofifi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.